Bli Familjehem

Bli familjehem med Kocher Hem

I Sverige finns ett ständigt behov av jour- och familjehem för barn. Alla barn förtjänar en stabil och trygg miljö där de kan utvecklas positivt. Hos Kocher Hem är vi engagerade i att etablera dessa säkra hem över hela landet. Med en bred verksamhet erbjuder vi våra familjehem fortlöpande stöd och vägledning genom våra kunniga konsulenter, som har lång erfarenhet av arbete med barn. Vår personal använder sig av välgrundade, vetenskapligt stödda arbetsmetoder. Vi ser på familjehemsvården ur ett systemteoretiskt perspektiv där vi fokuserar på relationer och det större sammanhanget. Det är avgörande att förstå barnets bakgrund och tidigare erfarenheter samt att integrera dessa i barnets nya livssituation för att på effektivaste sätt hitta vägar framåt.

Är du redo att göra en skillnad?

Vad skiljer familjehem från jourhem?

Familjehem är platser där barn kan bo under längre eller kortare perioder beroende på deras unika behov.

Jourhem, å andra sidan, är specialiserade på att ge akut omhändertagande för barn som behöver en tillfällig plats att bo. Dessa hem är beredda att snabbt ta emot barn, ofta med mycket kort varsel, under tider av kris i barnets ursprungliga familjesituation, i väntan på ytterligare utredningar eller en långsiktig lösning. Våra jourhem är särskilt utvalda för att vi ska kunna erbjuda en snabb och säker matchning i nödsituationer, tillgängliga året om.

Att vara Familjehem med Kocher Hem

Att öppna sitt hem som familjehem innebär att dela sitt dagliga liv med ett barn som behöver trygghet och en känsla av tillhörighet. Varje barn har rätt till en uppväxt omgiven av omsorg, vägledning, och en stabil vardagsstruktur.

Varje familjehem hos Kocher Hem tilldelas en dedikerad familjehemskonsulent för personligt stöd och vägledning. Konsulentens regelbundna handledning och tillgänglighet dygnet runt, även under kvällar och helger, bidrar till en trygg och lärorik erfarenhet för våra familjehem.

Familjehem hos Kocher Hem får ersättning för sitt åtagande, vilket är skattepliktigt och bidrar till både sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst, dock utan tjänstepension. Dessutom tillhandahålls en ersättning för att täcka de omkostnader som uppstår i samband med barnets vardag.

Krav

Vad innebär det att bli Familjehem hos Kocher Hem?

Att välkomna ett nytt barn i sitt hem är en stor omställning som berör alla i familjen. Det kräver en gemensam vilja och förståelse för uppdragets natur och mål, vilket måste vara enhetligt accepterat av hela hushållet.

Kocher Hem är öppet för familjer av alla slag, inklusive ensamstående personer, som önskar att ta på sig rollen som jour- eller familjehem.

3 enkla steg

Din Väg till Att Göra Skillnad

1

Samtal och hembesök

Efter din anmälan tar vi ett inledande telefonsamtal för att diskutera ditt intresse och din situation, vilket följs upp av ett personligt hembesök.

2

Begära utdrag

Begära in 4 utdrag, misstanke, belastningsregister socialtjänsterregister, kronofogden/försäkringskassa.(barn 15+ polisregister)

3

Utredning och Bedömning

Vi genomför en grundlig utredning enligt Socialstyrelsens riktlinjer, som kan ta några månader, följt av en genomgång av vår bedömning med dig.

4

Utbildning, Stöd och Inflytt

Efter godkännande erbjuder vi kontinuerlig utbildning och dygnet runt-stöd. Matchningen av barn och unga sker med stor omsorg, baserat på faktorer som ålder och geografi, vilket kan variera i tid.

Gör en intresseanmälan!

  Grundläggande kontaktinformation
  Generell information om det blivande familjehemmet

  Frågorna är tagna från bedömningsmetoden BRA-fam

  JaNej
  JaNej
  JaNej
  JaNej
  Fysisk miljö och närmiljö
  LägenhetRadhus/kedjehus/villaHus på landet
  JaNej
  JaNej
  Fysiska besvär eller sjukdomar de senaste fem åren
  JaNej
  JaNej
  JaNej
  Psykiska besvär eller sjukdomar de senaste fem åren
  JaNej
  JaNej
  JaNej
  Tidigare kontakt med socialtjänsten
  JaNej
  Kriminalitet
  JaNej
  Inställning till alkohol, droger och medicin
  JaNejDricker ej alkohol
  JaNej
  JaNejEj aktuellt
  Förekomst av någon typ av våld
  JaNej
  Skäl till att vilja bli familjehem
  a) Jag vill göra en insats för utsatta barn.b) Jag ser det som en möjlighet att arbeta hemma.c) Mina egna barn har flyttat hemifrån och jag vill fortfarande ha barn hemma.d) Den ekonomiska ersättningen.e) Jag har redan en relation till barnet.f) Jag kan inte få några egna barn.g) Jag har själv varit placerad i familjehem.h) Jag har förlorat ett barn.i) Jag vill följa mina religiösa värderingar genom att ta hand om ett barn.
  JaNejVet ejEj aktuellt
  JaNejVet ejEj aktuellt
  Stödjande nätverk
  JaNej
  JaNej
  Regler i vardagen
  JaNej
  a. Jag tillrättavisar hellre än berömmerb. Jag vill få barnet att förstå konsekvenserna av sitt handlandec. Jag belönar gott uppföranded. Jag kan ruska om och ta tag i barnete. Jag ignorerar dåligt uppförandef. Jag tillrättavisar utifrån hur jag själv upplever situationen just dåg. Jag kan ge fysisk bestraffning (t.ex. lättare örfil, klatsch på stjärten)h. Jag har förutbestämda regleri. Jag låter min partner ansvara för uppfostranj. Jag kan hota med bestraffning längre fram i tiden
  Placerade barns skola och utbildning
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  Placerade barns fysiska och psykiska hälsa
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  Tonårsföräldraskap
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  Kontakten med socialtjänsten
  JaNejOsäker
  Stöd, hjälp och utbildning
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  Placerade barns biologiska/ursprungsfamilj
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker
  JaNejOsäker