Om Oss

Om Oss

Vi på Kocher Hem är en grupp människor som drivs av att arbeta för och med barn/ ungdomar i olika utsatta situationer. Vi har flertalet insatser för aktuell specifika situationer, läs mer om detta under rubriken våra tjänster. Stöd, trygghet och goda relationer är ledord i vår verksamhet som präglas av genuin omtanke om våra barn och ungdomar.