Om Oss

Om Oss

Vi på Kocher Hem är en grupp människor som drivs av att arbeta för och med barn/ ungdomar i olika utsatta situationer. Vi har flertalet insatser för aktuell specifika situationer, läs mer om detta under rubriken våra tjänster. Kocher Hem AB innehar godkänd IVO-tillstånd för att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet, vilket innebär att vår verksamhet omfattas av IVO-tillsyn.