Therapists

Kocher Hem erbjuder konsulentstödda familjehem för barn och ungdomar upp till 18 år som omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen. Barn och ungdomar som placeras i våra familjer har även möjlighet att bo kvar upp till 21 års ålder beroende på hur behovet ser ut. Vi erbjuder skräddarsydd insats för varje enskilt ärende samt hanterar eventuella konflikter, svårigheter eller dylikt som kan tänkas uppstå. Våra familjehemskonsulenter arbetar tätt med familjerna och är tillgängliga dygnet runt. Våra jour- och familjehem får löpande handledning och utbildning under uppdragets gång. Vi tar emot barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj, barn som är i behov av förstärkt familjehem samt ensamkommande barn. Vi på Kocher Hem erbjuder även skyddat boende för kvinnor, män och hela familjer. Målgrupper:

  • Barn och ungdomar med sociala problem, barn och ungdomar där föräldrar har bristande omsorg- och skyddsförmåga.
  • Ensamkommande flyktingbarn med prioritet på omvårdnad och integration i det svenska samhället.
  • Förstärkt jour- och familjehemsvård.
  • Skyddsboende för kvinnor, män och familjer