Vår Verksamhet

Vår Verksamhet

Vi på Kocher Hem är en grupp människor som drivs av att arbeta för och med barn och ungdomar med sociala problem och ensamkommande flyktingbarn. Stöd, trygghet och goda relationer är ledord i vår verksamhet som präglas av genuin omtanke om våra barn och ungdomar. Vårt främsta mål är att erbjuda barn och ungdomar en trygg boendemiljö i engagerade, kompetenta och stabila familjehem som lägger grunden för ett integrerat och självständigt liv. I verksamheten ges ett individuellt utformat stöd och omvårdnad till de placerade barn och ungdomar utifrån upprättad vårdplan med socialtjänsten. Vi har vår grund i ett systemteoretiskt synsätt, där vi lägger stor vikt vid att utgå från och förstärka ungdomens egna resurser. För att upprätthålla en väl fungerande verksamhet har vi på Kocher Hem ett nära samverkan med socialtjänsten, familjehemmen och god man. Inom verksamheten har vi ett kvalitetsledningssystem för att säkra en god vård och omsorg för våra barn och ungdomar. Våra familjehemskonsulter har utbildning i som lägst behandlingsassistent utbildning, och våra utredare är socionomer eller beteendevetare. Samtliga är utbildade i BBIC. I vår team ingår även kontaktpersoner som fungerar som stöd och en vän till våra barn och unga vuxna.