Skyddat Boende

Skyddat Boende

Skyddat boende hos Kocher Hem är en boendeform som har som ändamål att erbjuda ett hem för personer som flytt sina hem på grund av våld eller hot i nära relation.

Vi erbjuder kommuner stöd vid placering av barn som antingen kommer ifrån en miljö där det förekommit hot och våld i nära relationer/hedersrelaterat våld.
Kocher Hem har en gedigen kompetens där det finns konsulenter som har en lång erfarenhet av arbete med kvinnor och barn som på något sätt blivit utsatta för hot och våld i nära relationer. Vi har tillsatt familjehem som har kunskap och erfarenhet av målgruppen/problematiken. Familjehemmen som tar emot barn med den här typen av problematik blir handledda kontinuerligt av konsulenterna och erbjuds även extern handledning. Familjehemmen kommer i sin grundutbildning inför uppdraget utbildas specifikt i frågorna våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.

Kocher Hem erbjuder också trygga boenden bestående av både lägenheter och fristående hus som är full möblerade och där vår personal finns tillgängliga på journummer dygnet runt. I dessa boenden råder självhushåll, men Kocher Hem kan också bidra med hjälp och stöd. Dessa skyddade boenden är ämnade för kvinnor, män och hela familjer.