Our team

Välkommen till Kocher Hem AB

Vi på Kocher Hem är en grupp människor som drivs av att arbeta för och med barn och ungdomar. Kocher Hem erbjuder konsulentstödd familjehemsvård för barn och ungdomar upp till 18 år som omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen.