Ensamkommande Barn och Ungdomar

Ensamkommande Barn och Ungdomar

Vi på Kocher Hem bistår alla våra nyanlända ungdomar utbildning i samhällsorientering som bland annat behandlar: God man, socialsekreterare, offentligt biträde och Migrationsverkets roller. Vidare utbildar vi om Sverige, rättigheter, skyldigheter, jämställdhet, HBTQ-frågor med mera.

Vårt främsta mål är att erbjuda barn och ungdomar en trygg boendemiljö i engagerade, kompetenta och stabila familjehem som lägger grunden för ett integrerat och självständigt liv. För att etablera sig i det svenska samhället är det viktigt att barnet får en ny tillhörighet som kännetecknas av trygghet, omsorg och omvårdnad.

Våra engagerade familjehem får löpande utbildning och stöd av familjehemskonsulter som handleder och vägleder i deras dagliga arbete. Som stöd har varje ungdom en egen kontaktperson med egen erfarenhet av att integreras in i det svenska samhället. Kontaktpersonerna har i uppdrag att vara en god förebild och att regelbundet aktivera, motivera och integrera barnet/ungdomen genom deltagande i olika aktiviteter.