Barn och ungdomar med sociala problem

Barn och ungdomar med sociala problem

Barn som växer upp i familjer där riskbruk eller missbruk förekommer kan bli påverkade av detta. I familjer med bristande omsorgsförmåga eller vid missbruk ser man ofta att barnen har ökad risk för oro, depression och ångest. De löper också en högre risk att utveckla utåtagerande beteende.

Vi erbjuder kommuner kvalificerade familjehem som kan ta emot barn från riskbruk- eller missbruksförhållanden. För att göra de bästa matchningarna för ett barn som kommer från förhållanden likt ovan är det otroligt viktigt att rekrytera familjehem som har kunskap inom problemområdet och som har utbildats i området.

Om det finns kartlagda riskfaktorer ska familjehemmet tillsammans med konsulenterna arbeta med det kontinuerligt. Familjehemmet erbjuds tät kontakt med konsulenten samt stöd, handledning och utbildning utefter behov. Vi erbjuder även extern handledning med personer som har lång erfarenhet av riskbruk, missbruk och barn som missbrukar.